Tag - otpadni tank

Otpadni tank za 3110 dn

Otpadni tank – što kada se napuni waste ink collector unit za Ricoh 3110dn?

Prije ili kasnije desiti će Vam se situacija da printer stane u trenutku kada ga najviše trebate. Problem – pun waste ink tank! Waste ink collector unit kod Ricoh printera puni se pomalo sa svakim čišćenjem glave, svakim head flush-om, svakim paljenjem printera. Sve to pomalo rezultira punim otpadnim tankom. U trenutku kada printer (software-ski) izračuna da je otpadni tank pun – stane! Više ne radi. Javiti će grešku i sa njime više, barem ne dok ne zamjenite otpadni tank, ne [...]