O nama

Glavni zadatak Insigne d.o.o. je zadovoljstvo kupca. Nit vodilja je omogućiti Vam ugodnu atmosferu i stručnu podršku u bilo koje vrijeme, a sve nesuglasice i nesporazume riješiti u Vašu korist. Budite sigurni da ste kao Kupac na prvome mjestu.

Insigne d.o.o. ovlašten je za uporabu žigova (logotipa) objavljenih na internet stranicama www.sublimiraj.me i pripadaju mu autorska i eventualno druga srodna prava na svim sadržajima (tekstovima, slikama, fotografijama, skicama, nacrtima, audio-video snimkama, itd….) objavljenim na internetskim stranicama www.sublimiraj.me i njenim izvedenicama/pod-stranicama. Zabranjeno je svako reproduciranje, distribuiranje, ponovno objavljivanje, prerađivanje ili širenje tih sadržaja u komercijalne svrhe. Sadržaji objavljeni na navedenim internetskim stranicama mogu se reproducirati samo u nekomercijalne svrhe, pri čemu se moraju sačuvati sva navedena upozorenja o ovlaštenjima i autorskim i drugim srodnim pravima.

Insigne d.o.o.
 Adresa: Fausta Vrančića 10/1, 10410 Velika Gorica, Hrvatska
MBS: 04622987
OIB: 34945417133
Sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu
IBAN:
HR2523600001102343810, otvoren kod Zagrebačke Banke SWIFT:ZABAHR2X
Temeljni kapital društva 20000 kn, uplaćen u cijelosti
Član uprave društva i direktor: Tomica Hap
e-mail: info@insigne.hr